Terapia Crafta

 

Innowacyjna metoda terapii manualnej, zajmująca się głównie problemami bólowymi głowy i dysfunkcjami w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. Metoda koncentruje się na precyzyjnym badaniu, leczeniu oraz autoterapii całego układu czaszkowo-żuchwowego (stawy skroniowo-żuchwowe, czaszka, układu nerwowy oraz inne elementy anatomiczne mogące brać udział w problemie pacjenta). Twórca metody von Piekartz wyróżnił cztery główne źródła dysfunkcji w obrębie czaszkowo-twarzowym: czaszkowo-szyjne, czaszkowo-twarzowe, czaszkowo-żuchwowe oraz układ nerwów czaszkowych, które kierunkują dalszą diagnostykę i leczenie dysfunkcji.

Fizjoterapia stomatologiczna

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Osteopatia

Terapia wad postawy

Fizjoterapia narządów ruchu

Fizykoterapia

Share This