Poznajmy się

Fizjoterapia pojawiła się w naszym życiu już jakiś dawno temu. Mimo to jest dla nas wciąż niezwykle ciekawą „książką”, której czytanie wzbudza zaciekawienie i ekscytację. Być może dlatego, że zawód fizjoterapeuty traktujemy jako misję ale też równocześnie jaką naszą pasją. To sprawia, iż nieustannie szukamy optymalnych rozwiązań aby pomóc pacjentowi przywrócić  równowagę i sprawność psycho-fizyczną.

W codziennej pracy łączymy ze sobą różne, nowoczesne formy terapii starając się holistycznie podejść do każdego pacjenta – to znaczy szukamy przyczyny dolegliwości, która częstokroć jest mocno ukryta i odległa, a nie skupiamy się tylko na leczeniu objawów. Specjalizujemy się w fizjoterapii stomatologicznej, terapii wad postawy oraz fizjoterapii po urazach, czy przewlekłych dolegliwości bólowych.

Marcin Wawrzyński

Jestem absolwentem studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o kierunku fizjoterapii. Doświadczenie zdobywałem pracując w kilku przychodniach rehabilitacyjnych, ośrodkach sanatoryjnych, czy typowych hotelowych SPA. To pozwoliło mi dość szeroko spojrzeć na fizjoterapię, jako dziedzinę różnorodną i bardzo rozbudowaną tematycznie. Z czasem moje zainteresowania zaweźiły się i powędrowały w kierunku pacjentów z wadami postawy, urazami typowo ortopedycznymi, a także chorymi mającymi pzewlekłe stany bólowe kręgosłupa. Dwukrotnie miałem przyjemność kierować zespołami świetnych fizjoterapeutów co nauczyło mnie współpracy w zespole i uświadomiło mi, że nie można być dobrym we wszystkim, ale można być znakomitym fachowcem w dziedzinie, która jest bliska naszemu sercu i nas interesuje, wtedy podchodzimy do pracy z pasją i to jest najważniejsze w tym zawodzie, ponieważ oznacza to nieustanny rozwój. Tak właśnie widzę swoją przyszłość.

Ukończone kursy doszkalające:

  • FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
  • FDM – Fascial Distortion Model
  • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa wg koncepcji Uplegera

Edyta Wawrzyńska

Ukończyłam Wyższą Szkołę Fizjoterapii we Wrocławiu otrzymując tytuł magistra fizjoterapii. Z zawodu jestem również higienistką stomatologiczną stąd moje zainteresowanie fizjoterapią stomatologiczną. Pracując w wielu placówkach i gabinatach zarówno stomatologicznych jak i przychodniach rehabilitacyjnych zetknęłam się z bardzo trudnymi, przewlekłymi przypadkami gdzie oprócz zaburzeń biomechanicznych istniały zaburzenia emocjonalne, a ściślej mówiąć zaburzenia psychosomatyczne. Klasyczna psychoterapia w takich przypadkach to za mało, tutaj potrzebna jest również praca z ciałem. Wtedy pojawiła się terapia czaszkowo-krzyżowa jako doskonałe narzędzie do rozładowywania zaburzeń psychosomatycznych czyli zaburzeń w ciele wynikających z nagromadzonych emocji.W tym samym czasie w Polsce zaczęto dostrzegać coraz więcej osób z dysfunkcjami stawów skroniowo-żucwowych , równocześnie zaczęły pojawiać sie szkolenia na ten temat dla lekarzy i fizjoterapeutów. W taki sposób zaczęła się moja przygoda z fizjoterapią stomatologiczną celowo piszę przygoda bo pasjonuje mnie ten temat, a praca przynosi mi ogromną satysfakcję.
Pewnie nie byłabym tu gdzie jestem, gdyby nie współpraca z wyjątkowymi lekarzami, otwartymi na nową wiedzę od których bardzo wielę się uczę i dzięki temu na pacjenta mogę spojrzeć z innej perspektywy co bardzo ułatwia mi pracę. Zdobywanie wiedzy jest jak narkotyk więc wciąż zgłębiam ją na różnych kursach i szkoleniach.

Ukończone kursy doszkalające:

  • Terapia czaszkowo-krzyżowa (Craniosacral Therapy)
  • Terapia Crafta ( Craniofacial Thepapy Academy )
  • Terapia Stawu skroniowo-żuchwowego
  • Terapia neuro-odruchowa twarzy (refleksologia twarzy)
  • Integracja odruchów ustno-twarzowych dr Swietłany Masgutowej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Fizjoterapia Dotyk Dla Zdrowia Marcin Wawrzyński zrealizował operację pn. „Gabinet fizjoterapii stomatologicznej i leczenia wad postawy” mająca na celu otwarcie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby oraz utworzenie źródła dochodu dla 2 fizjoterapeutów w oparciu o współdziałanie w obydwu obszarach fizjoterapii stomatologicznej oraz wad postawy a także działanie na rzecz ochrony klimatu poprzez działania związane z montażem paneli fotowoltaicznych.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie :
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Share This