USŁUGI

 

Fizjoterapia stomatologiczna

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Osteopatia

Terapia wad postawy

Terapia Wisceralna

Fizjoterapia narządów ruchu

Fizykoterapia

Stymulacja nerwu błędnego

TERAPEUCI 

Fizjoterapia pojawiła się w naszym życiu już dawno temu. Mimo to jest dla nas wciąż niezwykle ciekawą „książką”, której czytanie wzbudza zaciekawienie i ekscytację. Być może dlatego, że zawód fizjoterapeuty traktujemy jako misję ale też równocześnie jako naszą pasję. To sprawia, iż nieustannie szukamy optymalnych rozwiązań aby pomóc pacjentowi przywrócić  równowagę i sprawność psycho-fizyczną.

Marcin Wawrzyński

Edyta Wawrzyńska

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Fizjoterapia Dotyk Dla Zdrowia Marcin Wawrzyński zrealizował operację pn. „Gabinet fizjoterapii stomatologicznej i leczenia wad postawy” mająca na celu otwarcie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby oraz utworzenie źródła dochodu dla 2 fizjoterapeutów w oparciu o współdziałanie w obydwu obszarach fizjoterapii stomatologicznej oraz wad postawy a także działanie na rzecz ochrony klimatu poprzez działania związane z montażem paneli fotowoltaicznych.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie :
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.